• Advies of een goed gesprek?
  • Coaching en begeleiding?
  • neem contact op!

Mijn begeleiding in de zorg

Mijn cliëntengroep bestaat uit cliënten van de leeftijd van 12 tot 65 jaar op ieder indicatieniveau die zowel thuis wonen of in een instelling in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg.

Mijn affiniteit gaat uit naar de doelgroep jongeren/jong volwassene tussen de 14 en 30 jaar, met psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking. 

Ik vind het belangrijk dat ieder mens tot zijn recht kan komen binnen onze maatschappij, maar zeker binnen hun eigen leef omgeving. 

Door goed te kijken naar wat de mogelijkheden van de persoon zijn en waar ik als professional de verbinding aan kan gaan, ga ik een stap verder in het bewerkstelligen van positieve verandering.

Samen en gemotiveerd je schouders er onder zetten, dan kom je op een positief level van relatie-opbouw.

Door daadkrachtig te zijn in mijn aanpak, maak je soms mooie kleine openingen om de verbinding te maken en samen aan de slag te gaan.

Verbinding door daadkracht

SInds 2021 SKJ geregistreerd als jeugdzorgwerker onder nummer: 120009286