Mijn begeleiding in de zorg

Mijn cliëntengroep bestaat uit cliënten van de leeftijd van 12 tot 65 jaar op ieder indicatieniveau die zowel thuis wonen of in een instelling in de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg.
Mijn affiniteit gaat uit naar de doelgroep jongeren tussen de 14 en 24 jaar, met psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking. 

Ik vind het belangrijk dat ieder mens tot zijn recht kan komen binnen onze maatschappij, maar zeker binnen hun eigen leef omgeving. Door goed te kijken naar wat de mogelijkheden van de persoon zijn en waar ik als professional de verbinding aan kan gaan, ga ik een stap verder in het bewerkstelligen van positieve verandering. Door samen en gemotiveerd je schouders er onder te zetten, kom je op een positief level van relatie-opbouw. Door daadkrachtig te zijn in mijn aanpak, maak je soms mooie kleine openingen om de verbinding te maken en samen aan de slag te gaan.

"Verbinding door daadkracht"

Mijn zorgverlening

"Om in de vorming van mijn visie niet te idealiseren, beweeg ik mij als professional binnen mijn cirkel van invloed om daar waar nodig de ondersteuning te geven die de mens met hulpvraag, van mij nodig heeft. Zo kan ik als professional en zeker als mens binnen de juiste kaders op een verantwoorde wijze de juiste zorg verlenen". 

wat vind ik goede zorg?

"De juiste zorg is naar mijn mening, de hulpverlening die vanuit theoretisch, analytische, ervaringsgerichte en ethische gronden toegepast wordt volgens een methodisch onderbouwde en naar cliënt gevormde hulpvraag. Dit alles om tot een doel te komen die de juiste ondersteuning geeft aan de cliënt om zich makkelijker te bewegen binnen herstel of normering van psychische ziekte en of chronisch lijden".