• Advies of een goed gesprek?
  • Coaching en begeleiding?
  • neem contact op!

 

Het idee dat mensen met psychische problemen,

onder het mom van lotgenotencontact,

middels beschikbare social media of

zelfs een daartoe opgerichte stichting,

zich zonder enige kennis van zaken, opleiding of

het voldoen aan alle verplichtingen die de wet stelt aan

hulpverleners i.c. hulpverleningsinstanties,

opwerpen als hulpverlener onder de vermomming

"lotgenoot" en/of "ervaringsdeskundige",

terwijl zij, veelal, zelf nog onder behandeling zijn,

en op basis van beeldvorming

als 'hulpverlener' dan wel 'hulpverleningsorganisatie',

hulpzoekenden naar zich toe trekken,

en in die hoedanigheid ernstige schade kunnen berokkenen

aan hen die op zoek zijn naar hulp ...

 

Is GEEN waanidee maar ...

 

Is een zeer reëel gevaar en een van de grootse,

en schadelijkste oplichtingsvormen

binnen de (geestelijke) gezondheidszorg,

die kan plaats vinden doordat,

door de Inspectie van Volksgezondheid,

hierop onvoldoende toezicht wordt gehouden,

waardoor juist de meest kwetsbare,

en hulpzoekende hulpvragers,

op zeer directe wijze

de dupe worden.